مدرس و برگزار کننده

عماد کوشا

عماد کوشا
تخصص ها: تحلیل و ترید در بازارهای مالی -

در حال حاضر رزومه ای برای نمایش وجود ندارد.