دوره ها

دوره غیر حضوری تحلیل و معامله گری در بازارهای مالی - پیشرفته
دوره غیر حضوری تحلیل و معامله گری در بازارهای مالی - پیشرفته

تاریخ شروع: 1399/9/20
دوره غیر حضوری آشنایی با بلاکچین و ورود به بازار رمزارزها
دوره غیر حضوری آشنایی با بلاکچین و ورود به بازار رمزارزها

تاریخ شروع: 1399/9/17
دوره غیر حضوری مدیریت ریسک و سرمایه در بازارهای مالی جهانی
دوره غیر حضوری مدیریت ریسک و سرمایه در بازارهای مالی جهانی

تاریخ شروع: 1399/9/20
آشنایی با امکانات اکسچنج بایننس
آشنایی با امکانات اکسچنج بایننس

تاریخ شروع: 1399/7/22
آشنایی با بلاکچین و ورود به بازار رمزارزها
آشنایی با بلاکچین و ورود به بازار رمزارزها

تاریخ شروع: 1399/7/12
تحلیل و معامله گری در بازارهای مالی - پیشرفته
تحلیل و معامله گری در بازارهای مالی - پیشرفته

تاریخ شروع: 1399/7/24
آشنایی با مبانی تحلیل بنیادی در بازارهای جهانی - مقدماتی
آشنایی با مبانی تحلیل بنیادی در بازارهای جهانی - مقدماتی

تاریخ شروع: 1399/7/3
تحلیل و معامله گری در بازارهای مالی - مقدماتی
تحلیل و معامله گری در بازارهای مالی - مقدماتی

تاریخ شروع: 1399/6/23
مطالعات امکان سنجی
مطالعات امکان سنجی

تاریخ شروع: 1399/6/18