تحلیل و معامله گری در بازارهای مالی - پیشرفته

هزینه ثبت نام در دوره: 12,000,000 ریال
هزینه گواهی پایان دوره: رایگان
وضعیت دوره : دوره غیرفعال است.
تاریخ ثبت : 1399/7/6
تاریخ شروع دوره : 1399/7/24
تاریخ پایان دوره : 1399/8/22
نوع دوره : دوره حضوری
پیش نیاز این دوره :

-

وسایل مورد نیاز :

-

اهداف دوره :

-

مفاد درسی دوره :

یادآوری ابزارهای فیبوناچی - آشنایی با الگوهای هارمونیک - آشنایی با تحلیل زمانی - ترکیب زمان و قیمت - آشنایی با نظریه الیوت - آشنایی با نظریه گن - اندیکاتور ایچی موکو و استراتژی مبتنی بر آن

تحلیل و معامله گری در بازارهای مالی - پیشرفته
عنوان محل برگزاری