• دوره تحلیل و معامله گری در بازراهای مالی پیشرفته ( آنلاین )

  • هزینه ثبت نام در دوره : رایگان

  • وضعیت دوره : دوره غیرفعال است.
    نوع دوره : دوره آنلاین تاریخ ثبت : 1399/1/28
    تاریخ شروع دوره : 1399/1/28 تاریخ پایان دوره : 1399/1/28
    • دوره تحلیل و معامله گری در بازراهای مالی پیشرفته ( آنلاین )