پانسیون معامله گری

هزینه ثبت نام در دوره: 48,000,000 ریال
هزینه گواهی پایان دوره: رایگان
وضعیت دوره : دوره غیرفعال است.
تاریخ ثبت : 1400/4/2
تاریخ شروع دوره : 1400/4/2
تاریخ پایان دوره : 1400/4/31
نوع دوره : دوره حضوری
پیش نیاز این دوره :

-

وسایل مورد نیاز :

-

اهداف دوره :

-

مفاد درسی دوره :

-

پانسیون معامله گری
عنوان محل برگزاری