مطالعات امکان سنجی

هزینه ثبت نام در دوره: 6,000,000 ریال
هزینه گواهی پایان دوره: رایگان
وضعیت دوره : دوره غیرفعال است
تاریخ ثبت : 1399/5/27
تاریخ شروع دوره : 1399/6/18
تاریخ پایان دوره : 1399/7/16
نوع دوره : دوره آنلاین
پیش نیاز :

-

وسایل مورد نیاز :

-

اهداف :

دانش‌پذیران پس از گذراندن این درس، با کلیه مراحل فرآیند مدیریت سرمایه گذاری آشنا شده و با توجه به شناخت کلی این فرآیند به جایگاه مطالعات امکان سنجی در این فرآیند آگاه شده و سپس با ساختار مطالعات امکان سنجی و نحوه انجام آن آشنا خواهد شد.

مفاد درسی :

مقدمات طرح ها - بررسی اهداف و سوابق تجربی، فنی و مالی - مطالعات اقتصادی - مطالعات فنی - مطالعات مالی - چالش های مطالعات امکان سنجی - تشریح نمونه هایی از فرمت گزارش مطالعات

مطالعات امکان سنجی