آشنایی با مبانی تحلیل بنیادی در بازارهای جهانی - مقدماتی

هزینه ثبت نام در دوره: 35,000,000 ریال
هزینه گواهی پایان دوره: رایگان
وضعیت دوره : دوره غیرفعال است.
تاریخ ثبت : 1399/6/18
تاریخ شروع دوره : 1399/7/3
تاریخ پایان دوره : 1399/8/2
نوع دوره : دوره حضوری
پیش نیاز این دوره :

ریاضیات دبیرستان - تفکر انتقادی و نگاه تحلیلی - سطح حداقلی زبان انگیسی

وسایل مورد نیاز :

-

اهداف دوره :

این دوره در دوبخش به شما کمک می کند که به دنیای تحلیل بازارهای جهانی وارد شوید: - 1. آشنایی با پایه ای ترین مفاهیم اقتصاد تا پیچیده ترین ابزارهای مالی در بازار آمریکا و اروپا - 2. به کارگیری دانش به دست آمده در بخش اول با استفاده از ابزارهای تحلیلی و نگاه سیستمی و به کمک سیستم داینامیک

مفاد درسی دوره :

اقتصاد کلان - مالی و بانکی - ابزارهای مالی - ابزارهای تحلیلی

آشنایی با مبانی تحلیل بنیادی در بازارهای جهانی - مقدماتی
عنوان محل برگزاری