در جهت روند معامله کن

در جهت روند معامله کن

اگر خلاف جریان بازار ترید کنی زنده نمی مانی

یکی از توصیه های اکید تریدر ها و متخصصان بازار های مالی در جهت روند بازار معامله کردن است. یعنی اگر روند غالب بازار صعودی است و می بایست شما به دنبال فرصت هایی برای خرید باشید و اگر غالب بازار نزولی است می بایست به دنبال فروش یا پوزیشن Short باشید.

این ویدئو ببینید 

موردی نیست