دوره های آموزشی

دوره غیر حضوری تحلیل و معامله گری در بازارهای مالی - پیشرفته
تاریخ شروع: 1399/9/20

دوره غیر حضوری تحلیل و معامله گری در بازارهای مالی - پیشرفته

دوره غیر حضوری آشنایی با بلاکچین و ورود به بازار رمزارزها
تاریخ شروع: 1399/9/17

دوره غیر حضوری آشنایی با بلاکچین و ورود به بازار رمزارزها

دوره غیر حضوری مدیریت ریسک و سرمایه در بازارهای مالی جهانی
تاریخ شروع: 1399/9/20

دوره غیر حضوری مدیریت ریسک و سرمایه در بازارهای مالی جهانی

آشنایی با امکانات اکسچنج بایننس
تاریخ شروع: 1399/7/22

آشنایی با امکانات اکسچنج بایننس

آشنایی با بلاکچین و ورود به بازار رمزارزها
تاریخ شروع: 1399/7/12

آشنایی با بلاکچین و ورود به بازار رمزارزها

تحلیل و معامله گری در بازارهای مالی - پیشرفته
تاریخ شروع: 1399/7/24

تحلیل و معامله گری در بازارهای مالی - پیشرفته

دوره غیر حضوری تحلیل و معامله گری در بازارهای مالی - پیشرفته
تاریخ شروع: 1399/9/20

دوره غیر حضوری تحلیل و معامله گری در بازارهای مالی - پیشرفته

دوره غیر حضوری آشنایی با بلاکچین و ورود به بازار رمزارزها
تاریخ شروع: 1399/9/17

دوره غیر حضوری آشنایی با بلاکچین و ورود به بازار رمزارزها

دوره غیر حضوری مدیریت ریسک و سرمایه در بازارهای مالی جهانی
تاریخ شروع: 1399/9/20

دوره غیر حضوری مدیریت ریسک و سرمایه در بازارهای مالی جهانی

آشنایی با امکانات اکسچنج بایننس
تاریخ شروع: 1399/7/22

آشنایی با امکانات اکسچنج بایننس

آشنایی با بلاکچین و ورود به بازار رمزارزها
تاریخ شروع: 1399/7/12

آشنایی با بلاکچین و ورود به بازار رمزارزها

تحلیل و معامله گری در بازارهای مالی - پیشرفته
تاریخ شروع: 1399/7/24

تحلیل و معامله گری در بازارهای مالی - پیشرفته

اخبار و بلاگ

در جهت روند معامله کن

در جهت روند معامله کن

اگر خلاف جریان بازار ترید کنی زنده نمی مانی

خالص جریان ورودی یا خروجی به صرافی ها

خالص جریان ورودی یا خروجی به صرافی ها

Net Flow چیست؟ و چگونه می توان از آن استفاده نمود؟

آشنایی با گیج های تکنیکال Trading View

آشنایی با گیج های تکنیکال Trading View

آشنایی با گیج های تکنیکال Trading View

تماس با ما

  • add_location

  • phone