• تصویر 1
 • تصویر 2
 • تصویر 3
 • تصویر 4

دوره ها

 • دوره غیر حضوری تحلیل و معامله گری در بازارهای مالی - پیشرفته
  دوره غیر حضوری تحلیل و معامله گری در بازارهای مالی - پیشرفته

  تاریخ شروع: 1399/9/20
  دوره غیر حضوری آشنایی با بلاکچین و ورود به بازار رمزارزها
  دوره غیر حضوری آشنایی با بلاکچین و ورود به بازار رمزارزها

  تاریخ شروع: 1399/9/17
  دوره غیر حضوری مدیریت ریسک و سرمایه در بازارهای مالی جهانی
  دوره غیر حضوری مدیریت ریسک و سرمایه در بازارهای مالی جهانی

  تاریخ شروع: 1399/9/20
  آشنایی با امکانات اکسچنج بایننس
  آشنایی با امکانات اکسچنج بایننس

  تاریخ شروع: 1399/7/22
  آشنایی با بلاکچین و ورود به بازار رمزارزها
  آشنایی با بلاکچین و ورود به بازار رمزارزها

  تاریخ شروع: 1399/7/12
  تحلیل و معامله گری در بازارهای مالی - پیشرفته
  تحلیل و معامله گری در بازارهای مالی - پیشرفته

  تاریخ شروع: 1399/7/24
 • دوره غیر حضوری تحلیل و معامله گری در بازارهای مالی - پیشرفته
  دوره غیر حضوری تحلیل و معامله گری در بازارهای مالی - پیشرفته

  تاریخ شروع: 1399/9/20
  دوره غیر حضوری آشنایی با بلاکچین و ورود به بازار رمزارزها
  دوره غیر حضوری آشنایی با بلاکچین و ورود به بازار رمزارزها

  تاریخ شروع: 1399/9/17
  دوره غیر حضوری مدیریت ریسک و سرمایه در بازارهای مالی جهانی
  دوره غیر حضوری مدیریت ریسک و سرمایه در بازارهای مالی جهانی

  تاریخ شروع: 1399/9/20
  آشنایی با امکانات اکسچنج بایننس
  آشنایی با امکانات اکسچنج بایننس

  تاریخ شروع: 1399/7/22
  آشنایی با بلاکچین و ورود به بازار رمزارزها
  آشنایی با بلاکچین و ورود به بازار رمزارزها

  تاریخ شروع: 1399/7/12
  تحلیل و معامله گری در بازارهای مالی - پیشرفته
  تحلیل و معامله گری در بازارهای مالی - پیشرفته

  تاریخ شروع: 1399/7/24

مدرسان

اخبار و بلاگ