تحلیل و معامله گری در بازارهای مالی (پیشرفته)

4 جلسه 4 ساعته آموزشی - 1 جلسه کارگاه تمرینی شبیه سازی بازار
هزینه ثبت نام در دوره: 10,000,000 ریال
هزینه گواهی پایان دوره: رایگان
وضعیت دوره : ثبت نام بسته شده است
تاریخ ثبت : 1399/3/17
تاریخ شروع دوره : 1399/4/4
تاریخ پایان دوره : 1399/5/1
نوع دوره : دوره حضوری
نوع تدریس : گروهی
پیش نیاز :

تحلیل و معامله گری در بازارهای مالی (مقدماتی) -

وسایل مورد نیاز :

-

اهداف :

آشنایی با الگو هایی هارمونیک و تحلیل زمانی جهت ارائه هدف قیمتی در ظرف زمان

مفاد درسی :

ابزار فیبوناچی قیمتی - الگو های هارمونیک - تحلیل زمانی - ترکیب زمان با قیمت - آشنایی اولیه با نظریه الیوت و گن - اندیکاتور ایچی موکو و استراتژی های مبتنی بر آن

تحلیل و معامله گری در بازارهای مالی (پیشرفته)
نام محل برگزاری
مدرسان