دوره های آموزشی

final test
تاریخ شروع: 1398/11/30

final test

دوره تحلیل و معامله گری در بازراهای مالی پیشرفته (آنلاین)
تاریخ شروع: 1398/12/1

دوره تحلیل و معامله گری در بازراهای مالی پیشرفته (آنلاین)

16 ساعت طی 4 جلسه

دوره تحلیل و معامله گری در بازراهای مالی پیشرفته (حضوری)
تاریخ شروع: 1398/12/1

دوره تحلیل و معامله گری در بازراهای مالی پیشرفته (حضوری)

16 ساعت طی 4 جلسه 4 ساعته

دوره تحلیل و معامله گری در بازارهای مالی پیشرفته (آنلاین)
تاریخ شروع: 1398/11/28

دوره تحلیل و معامله گری در بازارهای مالی پیشرفته (آنلاین)

16 ساعت آموزش و تمرین طی چهار جلسه

دوره تحلیل و معامله گری در بازارهای مالی پیشرفته (حضوری)
تاریخ شروع: 1398/11/28

دوره تحلیل و معامله گری در بازارهای مالی پیشرفته (حضوری)

16 ساعت آموزش و تمرین طی چهار جلسه

دوره تحلیل و معامله گری در بازارهای مالی مقدماتی (آنلاین)
تاریخ شروع: 1398/11/30

دوره تحلیل و معامله گری در بازارهای مالی مقدماتی (آنلاین)

22 ساعت آموزش طی 6 جلسه شامل 6 ساعت تمرین کارگاهی و رفع اشکال به کمک شبیه سازی بازار

final test
تاریخ شروع: 1398/11/30

final test

دوره تحلیل و معامله گری در بازراهای مالی پیشرفته (آنلاین)
تاریخ شروع: 1398/12/1

دوره تحلیل و معامله گری در بازراهای مالی پیشرفته (آنلاین)

16 ساعت طی 4 جلسه

دوره تحلیل و معامله گری در بازراهای مالی پیشرفته (حضوری)
تاریخ شروع: 1398/12/1

دوره تحلیل و معامله گری در بازراهای مالی پیشرفته (حضوری)

16 ساعت طی 4 جلسه 4 ساعته

دوره تحلیل و معامله گری در بازارهای مالی پیشرفته (آنلاین)
تاریخ شروع: 1398/11/28

دوره تحلیل و معامله گری در بازارهای مالی پیشرفته (آنلاین)

16 ساعت آموزش و تمرین طی چهار جلسه

دوره تحلیل و معامله گری در بازارهای مالی پیشرفته (حضوری)
تاریخ شروع: 1398/11/28

دوره تحلیل و معامله گری در بازارهای مالی پیشرفته (حضوری)

16 ساعت آموزش و تمرین طی چهار جلسه

دوره تحلیل و معامله گری در بازارهای مالی مقدماتی (آنلاین)
تاریخ شروع: 1398/11/30

دوره تحلیل و معامله گری در بازارهای مالی مقدماتی (آنلاین)

22 ساعت آموزش طی 6 جلسه شامل 6 ساعت تمرین کارگاهی و رفع اشکال به کمک شبیه سازی بازار

اخبار و بلاگ

ویژگی های منحصر به فرد بیت کوین

ویژگی های منحصر به فرد بیت کوین

نویسنده: محمد ابراهیم سماوی

آیا بیت کوین پشتوانه دارد؟

آیا بیت کوین پشتوانه دارد؟

نویسنده: محمد ابراهیم سماوی

ایراد از تحلیل گر تکنیکال است نه تحلیل تکنیکال

ایراد از تحلیل گر تکنیکال است نه تحلیل تکنیکال

نویسنده: عماد کوشا

تماس با ما

  • add_location


  • phone

  • email

    Emademy@outlook.com